Werkwijze

Om je vragen/wensen voor coaching of bemiddeling duidelijk te krijgen gaan we in een vrijblijvend intakegesprek gezamenlijk op zoek naar wat er nu precies speelt en wat ik daarin voor jou kan betekenen. Het gesprek is kosteloos.

Na afloop maken we samen een voorlopige balans op. Aan de hand daarvan en het intakegesprek maak ik een offerte op maat voor jou met daarin een korte samenvatting van wat we hebben besproken, mijn voorgestelde aanpak en de kosten die aan het traject zijn verbonden.

Als je met de offerte kan instemmen spreken we af wanneer het eerste gesprek plaats zal vinden. De gesprekken duren gemiddeld ongeveer 1,5 uur.

Ga terug naar de startpagina